Asperger Sendromu

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu bir otizm şeklidir ve bireyin etrafındaki dünyayı nasıl algıladığını etkiler. Otizm’in tüm formlarında olduğu gibi, her insan farklı şekilde etkilenir, ancak davranış kalıplarında benzerlikler vardır. Bu sendroma sahip olanlar genellikle ortalamanın üzerinde zekâya sahip olduğu kabul edilir.

Sosyal etkileşimler, Asperger Sendromlu kişiler için zordur.

Çocuğumun Asperger Sendromu olduğunu nasıl anlarım?

Asperger Sendromunun kendini gösterme şekli kişiden kişiye değişir. Aşağıda, daha fazla araştırma yapılmasını gerektirecek yaygın işaretlerden birkaçı verilmiştir:

  • Kurallara karşı koyma
  • Ortalamanın üzerinde kaygı seviyeleri
  • Akranları veya yabancılarla yakınlık kurmada zorluk ve oyun oynamamayı veya yalnız kalmayı tercih etme
  • Sosyal ipuçlarını ve beden dilini algılamada sorun
  • Hayal gücü gerektiren oyunları oynamakta zorluk
  • Belirli konulara yoğun bir ilgi gösterir.
  • Başkaları için empati göstermemek