Atipik Otizm

Atipik Otizm

Atipik otizm, otizm spektrum bozukluğu terimi kullanılmadan önce kullanılan resmi otizm teşhislerinden biridir. Atipik otizmin klinik adı Yaygın Gelişimsel Bozukluğudur.

Atipik Otizmin Belirtileri 

Otizm üç alanı etkiler:

  • Sözlü ve sözsüz iletişim,
  • Sosyal davranış,
  • Esnek düşünce ve davranış.

Atipik otizm teşhisi konan çocuklar, otizmin çoğu belirtilerini gösterebilirler, ancak bunlar her üç kategoride de görülmeyebilir. Genellikle, akranlarına göre daha hafif gelişimsel ve sosyal gecikmeler ve daha az basmakalıp otizmli davranışlar sergilerler.

Atipik otizmi olan çocuklarda tümüyle olmasa da bazı otizm belirtileri görülebilir.

Örneğin:

Uygunsuz veya olağandışı sosyal davranış

Atipik otizmi olan çocuklar, diğer çocuklarla sosyalleşmekte ve göz teması kurmak ya da başka birinin sohbete girmesine izin vermek gibi sosyal yollarla iletişim kurmakta zorluk yaşayabilir.

Düzensiz motor gelişim

Atipik otizm teşhisi konmuş olanlar bazı motor problemlere sahiptir. Bunlar, hem zayıf denge ve koordinasyon gibi kaba motor beceri sorunlarını hem de zayıf el yazısı gibi ince motor problemleridir.

Gecikmiş bilişsel gelişim

Atipik otizmli çocuklar sıklıkla odaklanma, hafıza, zaman yönetimi ve duygusal kontrol ile problemler yaşarlar. Otizmli diğer çocuklar gibi onlar da dikkatlerini toplamakta, iletişim kurmakta ve diğer insanların bakış açılarını anlamakta zorlanabilirler. Bu problemler öğrenmelerini ve gelişimlerini etkileyebilir.

Konuşma ve dil anlayışının yavaş gelişimi

Otizmli çocuklar için dili öğrenmek ve kullanmak, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha zor olabilir çünkü genellikle başkalarıyla iletişim kurmaktansa etraflarında olup bitenlere odaklanırlar. Dili geliştirmekte ve anlamakta daha yavaş olabilirler ve kendilerini ifade etmekte güçlük çekebilirler.

Sözlü ve sözsüz iletişim sorunları

Atipik otizm, kendisini alışılmadık bir konuşma kalıbı, zayıf gramer yapısı ve tonlama ve ritim eksikliği olarak gösterebilen bir iletişim eksikliği ile gösterebilir.

Tekrarlayıcı veya törensel davranışlar

Atipik otizmli birçok çocuk, el çırpma, sallama ve hafifçe vurma gibi otizme işaret eden tekrarlayıcı davranışlar sergiler. Belirli jestleri, eylemleri veya kelimeleri tekrarlamak, otizmli çocukların stresli durumlarda kontrol duygusu hissetmenin bir yolu olarak kullandıkları sakinleştirici bir aktivitedir.

Atipik otizmin diğer belirtileri

Atipik otizmli çocuklar, otizm spektrum bozukluğuna özgü bir dizi başka semptom gösterebilir.

Örneğin:

  • Empati eksikliği veya başkalarıyla duyguları paylaşmama
  • Yaşına uygun akran arkadaşlıkları kuramama
  • Bir konuşmayı sürdürmede zorluk
  • Anlamlı dil eksikliği
  • Trenler, makineler veya hayvanlar gibi belirli bir konu alanına aşırı ilgi
  • Olağandışı beğeniler ve beğenmemeler
  • Değişiklikleri kabul etmede zorluk.

Atipik otizmli çocuklar, yeteneklerinde büyük farklılıklar gösterirler ve bu da bozukluğu teşhis etmeyi zorlaştırabilir. Dahası, atipik otizmi tespit etmek zor olabilir çünkü semptomları genellikle hafiftir.