Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlükleri nelerdir?

Öğrenme güçlüğü, belirli bilgi biçimlerini işlemede nörolojik bir güçlük olarak tanımlanabilir.  Öğrenme güçlükleri bazen tek başına ve bazen de bir arada, örneğin Disleksi ve Dispraksi genellikle birlikte görülür.

Çocuğumun öğrenme güçlüğü olup olmadığını nasıl anlarım?

Öğrenme güçlüğünün kendini gösterme şekli çocuktan çocuğa değişir. Aşağıda, örnek olarak öğrenme güçlüğü probleminin göstergesi olabilecek durumlardan bazıları gösterilmiştir:

 • Kendilerini veya işlerini organize etmede zorluk
 • Hafıza zorlukları
 • Tahtada veya bir kitapta gördüklerini kendi çalışmalarına çevirmede zorluk, örneğin tahtadaki yazıları deftere geçirme, bir şeyi okurken ya da yazarken yerlerini kaybetme
 • Zayıf okuma yeteneği
 • Yakın zamanda öğrenilen kelimeleri veya çarpım tablolarını hatırlamada zorluk
 • Dikkatin Kolayca Dağılması

Ergoterapi, öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğa nasıl yardımcı olabilir?

Ergoterapistler, öğrenme güçlüğünün, günlük yaşam üzerindeki etkilerini en aza indirecek tedavi, tavsiye, stratejiler ve teknikler kullanmak için çocuk, çocuğun öğretmenleri ve ebeveynleriyle birlikte çalışabilir. 

Ergoterapistlerin kullandığı bazı stratejiler:

Organizasyon becerileri

 • Görevleri daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara bölmek
 • Basit anlamda takvim ve zaman yönetiminin yapılması için çocuğa destek vermek
 • Görsel Uyaranlar yardımıyla öğrenmeyi sağlamak için çalışmalar yapmak
 • Çocuğun belirli rutinleri olması için çalışmalar yapmak

El yazısı

 • Çocuğun olgun bir kalem tutuşu geliştirmesine yardımcı olmak
 • Doğru harf oluşumunu öğretmek
 • İnce motor, el gücü ve el becerisi oluşturmaya yardımcı olmak